Disclaimer

 

Copyright

Alle inhoud van deze pagina’s, zoals teksten, grafische elementen, logo’s, buttons, audio- of videoclips en software is eigendom van Stichting Werkpoort of haar licentiegevers en is beschermd onder Nederlandse en internationale copyrightwetgeving.

De verzameling (dat wil zeggen de samenstelling, de inhoud en de structuur) van de content op deze site is auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze verzameling mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Werkpoort te Eindhoven (Nederland).

De informatie op deze site is met de grootst mogelijk zorg samengesteld. Niettemin kan Stichting Werkpoort niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten en kan aan de inhoud daarvan geen enkel recht worden ontleend.

Deze site is gemaakt en wordt geëxploiteerd door Stichting Werkpoort in Nederland. Nederlandse wetgeving is van toepassing op onze diensten en de inhoud van deze tekst.

Enthousiast? Deel het!
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone