Klachtenprocedure

Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Dit betekent niet dat u deze fouten hoeft te accepteren. Ook voor ons is het van belang hier zicht op te hebben. Zo kunnen wij onze fout eventueel herstellen, hiervan leren en deze klacht in de toekomst voorkomen. Als u uw klacht of opmerking met ons wilt delen of u vindt dat u recht heeft op herstel van de gemaakte fout, dan kunt u dat kenbaar maken. Wij stellen dit zeer op prijs!

 

Wat meldt u bij het indienen van een klacht?

Wij vragen u, indien van toepassing, de volgende gegevens te vermelden:

 • uw bedrijfsnaam, naam en adres, uw (mobiele) telefoonnummer en/of uw e-mail adres
 • een duidelijke omschrijving van de klacht
 • de naam van het kantoor en/of medewerker tegen wie de klacht zich richt
 • de reden waarom u de klacht indient
 • wanneer de klacht ontstond (datum)
 • omstandigheden en/of aanleiding voor de klacht

U kunt deze informatie opsturen naar info@werkpoort.nl. Wij doen ons uiterste best het ontstaan van klachten te voorkomen. Indien u onverhoopt toch een klacht heeft, dan weet u in ieder geval waar u terecht kunt voor de afhandeling van uw klacht!

 

Werkpoort behandelt uw klacht/opmerking op de onderstaande wijze:

 • Binnen 5 werkdagen na ontvangst van uw klacht zullen wij:
 • òf telefonisch of schriftelijk reageren om de klacht af te handelen,
 • òf de ontvangst van uw klacht schriftelijk bevestigen.
 • Als wij in eerste instantie volstonden met een bevestiging van ontvangst van uw klacht, zullen wij binnen 10 werkdagen na ontvangst van uw klacht uw klacht afhandelen.
 • Wij zullen bij een reactie op uw klacht aangeven met wie u te maken heeft.
 • Bij onze inhoudelijke reactie op uw klacht zullen wij u aangeven op welke wijze wij uw klacht willen afhandelen. Als dat niet direct kan, zullen wij aangeven binnen welke termijn we verwachten dat de klacht afgehandeld kan worden.
 • Als u van mening benta dat uw klacht niet volgens de bovengenoemde werkwijze is behandeld, dan kunt u dat kenbaar maken door een e-mail te sturen aan info@werkpoort.nl o.v.v. ‘klacht niet behandeld conform werkwijze’.

 

Enthousiast? Deel het!
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone