Workshops

De bijeenkomst
Als werkzoekende (talent) word je deelnemer van de lokale talentenpoule die is geïnitieerd en geformeerd door de Werkondernemer. Samen met de andere deelnemers gaan jullie op zoek naar vacatures, maak je gebruik van je netwerk om werk te creëren en deuren te openen, en bied je de andere talenten in je groep jouw hulp aan. Eventueel kun je in een specifiek dienstenteam geplaatst worden.

De workshop
Elke week organiseert de Werkondernemer op een vast tijdstip collegiale KomAanWerk workshops van 3 aaneengesloten uren. Als deelnemer kom je -indien gewenst- op een vaste locatie bij elkaar om passende, praktische en resultaatgerichte KomAanWerk activiteiten uit te voeren.
Als deelnemer verricht je opdrachten, zoals vacatures verzamelen, via netwerken deuren openen bij bedrijven, en werkkansen bespreken.

De workshop wordt door de Werkondernemer gegeven aan de hand van het KomAanWerk Startpakket en het Werkpoort handboek. De workshop duurt maximaal 20 weken van 3 uur per week. Aan de workshop kunnen maximaal 15 personen deelnemen. De Werkondernemer kan gastsprekers uitnodigen, zoals een Werkpoort bestuurder, werkgevers of adviseurs.

Workshop1

Wat doe je gezamenlijk of individueel?
Het streven is om elkaar aan het werk te helpen en te houden. Sommige opdrachten uit de workshop kan je samen met de andere deelnemers uitvoeren. Sommige opdrachten zal je individueel moeten uitvoeren. Elke deelnemer doet datgene waar hij/zij goed in is. En hij doet datgene wat hij ook graag wil doen, zoals dat ook is besproken in het intakegesprek met de Werkondernemer.

Wat doet de Werkondernemer voor je?
De Werkondernemer begeleidt de deelnemers naar werk, en van werk naar werk. Hij zal jou bij werkgevers aanbevelen, het KomAanWerk netwerk gebruiken om deuren te openen en zijn kennis en expertise inzetten om jou aan een baan te helpen. In een gesprek met de Werkondernemer bespreek je je wensen.

Welke ondersteunende middelen worden er geboden? 
Het KomAanWerk Startpakket en het Werkpoort handboek.
De regiomanager en de cloudofficedienst bieden daar waar nodig ondersteuning.
De talentenpoules (en dienstenteams) worden warm aanbevolen en gepromoot bij werkgevers.
Je neemt deel aan het collegiaal arbeidsnetwerk op Werkpoort.

 
 


 

Enthousiast? Deel het!
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone